dinsdag 7 juli 2009

eerste kampdag


De eerste kampdag van de zomer is schitterend gestart!

Maar liefst 200 supermonitoren zijn present op de 11 Idee Kidskampplaatsen + op 10 sportdiensten + op 10 scholen.

Meer dan 1.200 enthousiaste kinderen volgen deze week een Idee Kidsprojectkamp of een sportkamp of een themakamp op school!


Blij dat je erbij bent! :)

Tot op kamp!

Silvie

Geen opmerkingen: